ระบบรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรายย่อย 200 (ไมโครอินชัวรันส์)
(System for Data Submission for Micro Insurance – SDSMI)
ชื่อผู้ใช้งาน *
รหัสผ่าน     *
กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อ Help Desk โทร. (66) 2515-3995-9 ต่อ 7105 E-mail :it@oic.or.th
 คู่มือการรายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม
 คู่มือการรายงานผ่านช่องทาง Web Services
 ประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง